Traffic Awareness and proper marking of zebra crossing across pune

Most of the zebra crossings are not properly marked by govt officials and also not followed by punekars. our aim will be to marked properly all the zebra lines and same time to educate people towords safe traffic practices.

उपक्रमाची प्रारंभ तारीख 03 Apr 2018 02:08 PM

उपक्रमाची शेवटची तारीख 30 Jun 2018 05:09 PM

Total Participants 10

Comments
प्रतिक्रिया द्या
07 Apr 2018 01:25 PM
Primary PMC to be made aware by logging a higher level complain.....This activity will not solve the problem.pmc department need to be asked for ETA for this job
26 Jun 2022 05:40 PM
Zebra crossing पेक्षा जास्त महत्त्वाचा मुद्दा पार्किंग बोर्ड प्रत्येक रस्त्याला लावण्याचा आहे. शेकडो रस्त्यांना पार्किंग बोर्ड नसल्याने लोक कुठेही गाडी थांवातात आणि दुसऱ्यांच्या जागा/रस्ते अडवतात.
आणिक महत्त्वाचं म्हणजे बोर्ड नसल्याने पार्किंग कुठे करावी कळत नाही आणि पोलीस येऊन नुसते कारवाया करून जातात पैसे घेऊन जातात. पण त्या ठिकाणी बोर्ड काही येत नाही.

नवीन उपक्रम

सर्व पहा