बसेसची वाहतुक

मला असे वाटतेय की नॉर्मल जे सरकारी ST बसेस आहेत त्यांना पन BRT मधून वाहतुक करायला परवानगी द्यावी या मुळे ट्रॅफिक अजून कमी होईल
Comments
No comments yet.
पहिल्यांदा तुम्ही

सर्वोत्कृष्ट आयडिया

सर्व पहा